מדיטציה

הדרך לאושר פנימי

"מדיטציה הנה מתנה נפלאה בעלת כוח עצום"

המדיטציה על האור והצליל (הצליל האלוהי - דבר השם), מחברת אותנו מחדש עם העצמי הנעלה יותר. אור וצליל הם צורות שונות של אותה אנרגיה. כמו נהר אינסופי, אנרגיה זו זורמת מטה מהמעיין הרם ביותר. אנרגיה זו היא ברת - קיימא ותכונותיה, אינן ניתנות לשינוי, אבל לצערנו, איבדנו קשר איתה. אנרגיה זו אחראית על בריאת כל העולמות כולל בני אדם. כאשר אנו קשורים אליה במישרין, אנו מתעלים בתודעה עד אשר אנו שוב משגים את המקור האמיתי - האורגנלי שלנו

המוסיקה הפנימית של הנשמה מכילה את כל האושר, ההרמוניה והשלווה. בה אנו מוצאים הנאה ממושכת בלתי נידלאת

סאנט טאקאר סינג

סאנט טאקאר סינג

המדיטציה על האור והצליל הפנימיים, הינה ברת השגה עבור כל אדם, ללא הבדל של מעמד, משרה, דת או לאום. אנו יכולים להישאר שייכים לדתנו ומעמדנו, וללמוד זאת כמדע הניתן לאימות והוכחה

סאנט טאקאר סינג

המדיטציה הזו מוצעת חינם כשרות לאנושות. לאחר שמקבלים את הקשר עם האור והצליל הפנימיים, באמצעות המורה המוסמך או אחד מנציגיו, אין צורך בהנחיות והדרכה נוספים, ואפשר לפתח את המדיטציה באופן עצמאי

יצחק כדיה במדיטציה עמוקה

סאנט טאקאר סינג הינו המורה הרוחני של יצחק כדיה. בשנת 1983 יצחק נפגש אתו ונשאר באשראם שלו בדלהי בהודו. כעת יצחק מכין את שוחרי האמת ללימוד וקבלת מדיטציה נפלאה זאת.

יצחק כדיה יחד עם מאסטר סאנט טאקאר סינג