סיפורי הצלחה

טיפול בשלבקת חוגרתׁ Herpes Zoster תמונוה לפני הטיפול למעלה

ולאחר חודש שהמטופלת טיפטפה כמה טיפות מתחת

ללשון!

( תמונות התחתונות).

הפצעים הגלידו והכאבים נעלמו.

היא ממשיכה לטפטף על מנת לרפא את הצריבה.